Toegankelijkheid

Skip to main content

Over de EUF

Structuur

EUF principle componentsDe EUF is in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – een organisatie zonder winstoogmerk. Het is een non-profitbedrijf zonder aandelen of betaalde bestuurders. Lidorganisaties worden vertegenwoordigd door raadsafgevaardigden die beleidszaken beslissen en uitvoerende functionarissen kiezen om dit beleid uit te voeren, waarbij elke volwaardige lidorganisatie één stem heeft.

De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur van de EUF, bestaande uit zes gekozen bestuurders, waaronder de voorzitter, de penningmeester en de secretaris-generaal. Het bestuur heeft een zittingstermijn van drie jaar.

CMAS Europe en RSTC Europe droegen elk één bestuurder voor die werden goedgekeurd door de keuzeraad. De keuzeraad koos daarnaast nog vier bestuurders uit.

De lidorganisaties van de European Underwater Federation vertegenwoordigen rechtstreeks meer dan:
 • 3.000.000 duikers;
 • 5.000 clubs;
 • 60.000 duikinstructeurs;
 • 2.500 duikscholen.

Recreatieduikactiviteiten zijn goed voor een geschatte directe omzet van ongeveer 1.400 miljoen Euro per jaar, plus een indirecte marktwaarde voor reizen en toerisme van ongeveer 520 miljoen Euro.

Competentiegebieden

De avontuurlijke aard van onze sport en de bijbehorende evoluerende technologieën betekent dat deze voortdurend in ontwikkeling is en dat technieken voortdurend worden herzien, met overeengekomen wijzigingen die worden aangebracht wanneer dat nodig is.
Met de enorme breedte en diepte van de expertise van de aangesloten organisaties als achtergrond claimt de European Underwater Federation unieke competentie in alle aspecten van sportduiken en recreatieve duikopleidingen en zou graag geraadpleegd en betrokken willen worden bij alle zaken die betrekking hebben op onze sport.

Dit houdt met name het volgende in:
 • Regeling van het gedrag van recreatief duiken, in zwembaden, binnenwateren, rivieren en de zee;
 • Regulering van het gedrag van gerelateerde competitieve activiteiten, in zwembaden, binnenwateren, rivieren en de zee;
 • Reglementering van de toegang van sportduikers tot zwembaden, binnenwateren, rivieren en de zee;
 • Reglementering van de opleiding van sportduikers , in zwembaden, binnenwateren, rivieren en de zee;
 • Regeling van de specificatie, het transport, het gebruik, het onderhoud en de inspectie van duikuitrusting, inclusief hogedruk ademgascompressie-, meng-, transport- en opslagsystemen (compressoren en cilinders);
 • Regeling die van invloed is op de behandeling van verwondingen in verband met dergelijke activiteiten;
 • Regelgeving die van invloed is op het lesgeven in recreatief duiken;
 • Regelgeving die betrekking heeft op professionals die recreatieve duiktechnieken gebruiken, zoals archeologen, wetenschappers, journalisten, fotografen, recreatie duikinstructeurs , enz.

De EUF claimt geen competentie op gebieden buiten recreatieve, culturele en sportieve activiteiten, waar specialistische vaardigheden en uitrusting worden gebruikt, zoals bij bouw-, productie-, test- of sloopwerkzaamheden, of bij militaire operaties.

Interessegebieden

Naast onze interesse in zaken die direct verband houden met recreatief duiken, houdt het beoefenen van onze sport vaak ook andere activiteiten in.
Een voorbeeld hiervan is de afhankelijkheid van recreatieve duikers van oppervlaktevaartuigen als vervoermiddel van en naar duikstekken.

Hier bestrijken onze interesses de volgende gebruiksgebieden:
 • Kleine boten die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door individuele duikers, instructeurs of scholen;
 • Kleine boten die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door groepen duikers (Clubs);
 • Dagboten gehuurd door duikers, instructeurs of scholen;
 • Leven-aan-boord schepen die gecharterd zijn door duikers, instructeurs of scholen;
 • Vaartuigen geëxploiteerd door duikscholen ;
 • Recompressiefaciliteiten die worden gebruikt voor training of therapeutische behandeling van duikers.

De EUF zou graag worden geraadpleegd en betrokken bij het opstellen van regelgeving of wetgeving met betrekking tot de exploitatie van dergelijke vaartuigen, inclusief vergunningen en inspectie van het vaartuig en de bijbehorende uitrusting, en de competentie van de exploitant, met name op gebieden die specifiek zijn voor duikoperaties.

© 1989 EUF
Gegevensonderhoud door EUF
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door Maindes